.Niedokończone tłumaczenia w języku pl

dlaczego polscy tłumacze nie kończą tłumaczyć wszystkich odcinków. Czy viki nie ma na to żadnego wpływu? Niektóre dramy , przeważnie chińskie nie są dokończone. 

0

댓글

댓글을 남기려면 로그인하세요.

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

새 게시물