.Niedokończone tłumaczenia w języku pl

dlaczego polscy tłumacze nie kończą tłumaczyć wszystkich odcinków. Czy viki nie ma na to żadnego wpływu? Niektóre dramy , przeważnie chińskie nie są dokończone. 

0

Comments

1 comment

Please sign in to leave a comment.

Didn't find what you were looking for?

New post